Nyheter

Prosjekter, fagdokumenter og høringer

Fagdokumenter

God og presis rapportskrivning: veiledning for yrkeshygienikere

Adrian Hirst, Lynne Morgan, Sean Semple Utgave 1.0 Desember 2011

Til norsk ved Fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening
Utgave NO-1.0 mars 2014

Les mer her.

 

Høringer

Høringsuttalelse, forslag til endringer i strålevernsforskriften. Les mer her.

Høringsuttalelse fra NYF V2 - FHI 2016 Handhygiene. Les mer her.

Høring om vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Les mer her.

Høring om krav til personlig verneutstyr (PVU). Les mer her.

Høring om endring i arbeidsmiljøforskriftene 701 til 706. Les mer her.

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven. Les mer her.

Høring om endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Les mer her.

Vårkonferansen 2015

nyf1NYF vårkonferanse, Thon hotell Opera 11. mai 2015.

Tema: Hvordan håndtere eksponering ved avvikende arbeidstid/ arbeidstidslengde?

Program

NYF på Facebook!

Vi har fått facebookside - du kan se hvem som "liker" oss nederst på siden.

 

Følg oss på Facebook.