Har ikke lokallag.

NYFs kontaktperson for yrkeshygienikere i Troms/Finnmark er:

Ann-Helen Olsen

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling

UNN

Postboks 16

9038 Tromsø

Tlf.: 77 62 73 62

ann-helen.olsen@unn.no