Nyheter

Covid-19 – maske versus munnbind? v/Ann-Helen Olsen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Lenke

Praktisk erfaring fra sykehus v/Hien Pham Berntsen, Oslo Universitetssykehus. Lenke

AIHA White paper PPE – hva mener yrkeshygienikere i Norge? Hans Thore Smedbold, Proactima. Lenke

Nyttig informasjon om Korona i arbeidslivet kan finnes på UNNs hjemmesider.  Korona i arbeidslivet