Norsk Yrkeshygienisk Forening kan følgende personer bli medlemmer:

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger.
2. Personer som ikke tilfredsstiller kravene til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Her finner du Søknadsskjema

Studenter innenfor relevant fagområde kan tegne studentmedlemsskap og betaler halvdelen av full årskontingent