illustrasjon

Seksjonssjef HMS og beredskap

En spennende lederstilling for et av våre viktigste samfunnsoppdrag

Osloskolen vokser, elevtallet øker og Utdanningsetaten må utvikle seg for å nå de høye ambisjonene vi har for hver enkelt elev. Vi skal støtte skolene i å gi alle elever i Osloskolen et likeverdig tilbud, uavhengig av hvor de bor og går på skole. For å lykkes i dette viktige arbeidet er vi avhengige av trygge rammer og gode støttefunksjoner.

Seksjon for HMS og beredskap har et overordnet ansvar for å sikre et systematisk HMS- og beredskapsarbeid i hele etaten og innehar sekretariatsfunksjonen for etatens AMU. Seksjonen er underlagt Avdeling for HR, sammen med seksjon for lederutvikling og rekruttering og seksjon for arbeidsgiveransvar og personaladministrasjon. Seksjonens ansvarsområder omfatter sikkerhets- og beredskapsarbeid, organisatorisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomisk arbeidsmiljø, fysisk kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, opplæring og kursadministrasjon, sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn, ansvar for etatens avvikshåndteringssystem EQS og støtte til skolene i arbeidet med forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte. Som seksjonssjef vil du ha personalansvar for åtte medarbeidere, og du vil ha det overordnede ansvaret for seksjonens arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Til å lede seksjonen ser vi etter en faglig sterk og utviklingsorientert leder som ønsker å lede et kompetent fagmiljø og selv bidra til at seksjonen fortsetter å være en god faglig støtte til skolene og etatsledelsen. Du har betydelig erfaring som leder, er en trygg leder og har faglig tyngde innen seksjonens ansvarsområder.

Vi ser etter deg som er dyktig på å legge til rette for et godt og konstruktivt samarbeid, gode arbeidsprosesser og som evner å ha et godt overblikk i en hektisk og spennende arbeidshverdag.

https://2180.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4824100371?language=NB&link_source_id=2000&showExpired=true 

Søknadsfrist: 17.06.24