Skip to content
snowman
Foto: Signe Lohmann-Lafrenz

Arbeidslivet i endring – følger vi med?

Ny teknologi har bidratt til at arbeid organiseres på helt nye måter. Dette er temaet for desember nummeret av Ramazzini –  Norsk tidsskrift for arbeids – og miljømedisin, som utgis av Norsk arbeidsmedisinsk forening. Her spekulerer Signe Lohmann-Lafrenz, i sin leder, på hva et arbeid egentlig er i dag?

Hun undres på hva Uber taxier, you-tubere, Wolt- og Foodora mat-transportere, leie av el-sparkesykler er. At hun på Kirkens bymisjon, hvor hun jobber med personer som selger seksuelle tjenester, ser at tjenestene bestilles og ytes digitalt. Motsatt observerer hun at det finnes utallige, fysisk arbeidende immigrantarbeidere, som jobber med stor risiko for eget liv og helse. Eneste lyspunkt som holder dem oppe, er digital kontakt med familie/venner i hjemlandet. Dette er ikke bare noe som skjer i Quatar, men også i Norge. 

I dette julenummeret, presentere hun ulike artikler skrevet av ulike profesjonsgrupper, rundt temaet «arbeidslivet i endring – følger vi med?». Her finnes det bl.a. en artikel om AI «Maskiner som oss. Et arbeidshelseperspektiv på maskinlæring (kunstig intelligens)». Her er også en artikkel om yrkeshygiene «Et blikk inn i framtiden til yrkeshygienefaget», skrevet av leder av NYF, Hans Thore Smedbold.

Kos dere med dette julenummeret av Ramazzini. Tidskriftet kan leses  Norsk arbeidsmedisinsk forening sin webside.

ramazzini - tidsskrift
Play Video