Skip to content

NYF Webinar - mars 2023

Masketetthetstesting har vært tema i mange år nå, og har på mange måter endret manges syn og ikke minst tro på at ei maske beskytter mot eksponering under alle omstendigheter. Selv om vi yrkeshygienikere i mange år har visst at maskebruk kan gi falsk trygghet, har mange andre bl.a. bedriftsledere og ikke minst berørte arbeidstakere selv, fått en «aha-opplevelse» etter å ha vært med på masketetthetstesting eller satt seg inn i temaet. Ansiktsform, skjeggstubber, riktig bruk, riktig maske, bør være temaer på alle arbeidsplasser der passivt åndedrettsvern benyttes som eksponeringsreduserende tiltak. 

Hvor vanlig har det blitt å etterspørre masketetthetstesting? Er det enkelt å få gjennomført dette? Hva skal til for å overbevise bedriftsledere/HMS-ledere om nødvendigheten av masketetthetstesting? Blir masketetthetskontroll et spesifikt krav fra Arbeidstilsynet? Bør masketetthetstesting bli implementert i BHTs forebyggende arbeid? 

Fagrådet belyste temaet på et webinar 21.03.2021, hvor 110 personer deltok. 

Presentasjonene er delt med deltagerne på webinaret.

 Program:

 

Request a call back

Skilled personal development Mentor that can produce anything.

Play Video