Årets yrkeshygieniker

Kriterier for Årets yrkeshygieniker
Årets yrkeshygieniker er en ærestittel/pris som deles ut på festmiddagen på Årskonferansen til NYF. Prisen kan både gis som en pris for spesiell aktivitet det siste året, eller den kan sees på som en ærespris for langvarig innsats for profesjonen eller foreningen. Det er styret i NYF som utnevner Årets yrkeshygieniker. Prisen deles primært ut til en yrkeshygieniker som enten i løpet av det siste/de siste år:

1. har vært med på å øke anseelsen til faget ved å bidra til vitenskapelig eller praktisk innsats
2. har utmerket seg ved å rette oppmerksomhet mot faget yrkeshygiene med enten
   a. utspill og/eller deltakelse i media,
   b. Spesielt intensivt og vellykket samarbeid opp mot/med myndigheter
   c. Spesielt engasjement i forhold til yrkesgrupper som har behøvd talsmann i forhold til eksponerings- problematikk.

Eller

1. Har gjort en spesiell innsats for foreningen over lang
2. Har vært en ressursperson over tid for den vanlige yrkeshygieniker i utøvelse av sitt arbeid.

Ærestittelen «Årets yrkeshygieniker» kan som hovedregel kun mottas en gang.

Halvor - Årets yrkeshygieniker 1990
Oversikt over «Årets yrkeshygienikere»:
 • 1990: Halvor Erikstein
 • 1991: Ragnar Flo
 • 1992: Redaktørene for Yrkeshygienikeren,  Arne Tiltnes og Sigvart Zachariassen
 • 1994: Niri Orlien
 • 1995: Egil Ophus
 • 1996: Sigvart Zachariassen
 • 1998: Kristin Svendsen
 • 1999: Bjørg Eli Hollund
 • 2000: Olav Bjørseth
 • 2002: Jakob Nærheim
 • 2004: Erik Bye og Wijnand Eduard
 • 2005: Saskia Wanders
 • 2006: Hans Thore Smedbold
 • 2007: Oddbjørg Viko
 • 2008: Syvert Thorud
 • 2009: Trond M. Schei
 • 2010: Magne Bråtveit
 • 2011: Knut Grove
 • 2013: Siri Merethe Hetland
 • 2014: Petter Flo
 • 2015: Arne Haugan
 • 2016: Randi Hag
 • 2017: Åse Dalseth Austigard
 • 2018: Eva Kramvik
 • 2020: Ann-Helen Olsen
 • 2021: Lise-Mette Bekkengen
 • 2022: Raymond Olsen
 • 2023: Tore Sund