Skip to content

Om oss

Lokallag i Norsk Yrkeshygienisk Forening ( NYF )

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) ble stiftet 1985 og er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger og NYF har definert «yrkeshygieniske» som:

«Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak».

0 +
Medlemmer
0 +
Lokallag

OUR WORK PROCESS

Our mission is provide profitable product to customers

01Make an Appointment

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut lab.

02I Analyze Your Profile

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut lab.

03Apply Changes

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut lab.
Play Video