Skip to content

Change Your Life

Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering (NYS)

0 +
Medlemmer
0 +
Lokallag

Kriterier for sertifisering

Utdanning

Minimum 3 års teknisk-naturvitenskapelig studier ved godkjent universitet eller høgskole. 

(For de som ikke har minimum treårig (180 sp) teknisk-naturvitenskaplige studie, gjøres det en individuell vurdering av relevante fag i grunnutdanningen. Manglende teknisk-naturfaglig bakgrunn må dokumenteres med tilleggsfag / -studier.)

Arbeidserfaring

Minimum 7 år relevant erfaring med min. 50% yrkeshygiene. (Kan reduseres med 2 år hvis universitetsutdanning av høyere grad.)

Etiske regler
NYFs etiske retningslinjer
Dokumenterte yrkeshygieniske kunnskaper

Eksamen innenfor et pensum med yrkeshygieniske emner på min. 60 studiepoeng (20 vekttall).
4 skriftlige eksamner

  • Generell yrkeshygiene
  • Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Fysisk arbeidsmiljøfaktorer
  • Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima

Fremlegging av 2 rapporter
Endelig muntlig eksamen

SERTIFISERT YRKESHYGIENIKER ( 5 år)

Kriterier for resertifisering

Arbeidserfaring
Må i foregående femårsperiode i gjennomsnitt hatt minst 50% av fulltidsstilling innenfor yrkeshygienisk fagområde.
Etiske regler
NYFs etiske retningslinjer
Dokumenterte yrkeshygieniske kunnskaper

Min 60 yrkeshygieniske fagpoeng i perioden . Hentet fra :

  • kurs,konferanser (min 20 – maks 50 YF)
  • publisering, posters, innlegg i faglige fora, arrangere kurs og konferanser (maks 30 YF)
  • undervisning for arbeidstakere som ikke er HMS-fagfolk (maks 20 YF)
  • arbeid i relevante styrer og fora (maks 10 YF) 
SERTIFISERT YRKESHYGIENIKER ( 5 år)
Play Video