Skip to content

Dokumenter tilknyttet sertifiseringsordningen

Dokument for nedlastning
Dok.nr
Rev.nr
År
Oversikt over dokumentene
NYF-A-01
7
2010
Eksamensreglement
NYF-A-02
4
2023
NYFs etiske retningslinjer
NYF-A-03
2
2010
Kriterier for sertifisering
NYF-S-01
7
2023
Kriterier for resertifisering – yrkeshygieniske fagpoeng
NYF-S-03
7
2023
Beskrivelse av yrkeshygieniske emner
NYF-YE-01/08
2
2010
Retningslinjer for vurdering og vektlegging av yrkeshygieniske emner
NYF-YE-00
4
2010
Søknadsskjema sertifisering
NYS-SS-01
5
2022
Søknadsskjema resertifiserting
NYS-SS-02
3
2022
Dokumentasjon av praksis
NYS-SS-03
2
2006
Skjema for dokumentasjon av yrkeshygieniske fagpoeng
NYS-SS-04
7
2022
Oppmeldingsskjema skriftlig eksamen
NYS-SS-05
4
2022
Pensum NYF-YE–01 Generell yrkeshygiene
P-NYF-YE-01
6 (lenker oppdatert)
2024
Pensum NYF-YE–02 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
P-NYF-YE-02
6 (lenker oppdatert)
2023
Pensum NYF-YE–03 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
P-NYF-YE-03
3 (lenker oppdatert)
2024
Pensum NYF-YE–04 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima
P-NYF-YE-04
6 (lenker oppdatert)
2023
Tidsløp for sertifisering
NYF-A-02 Appendix 1
1
2005
Krav til innhold i rapporter
NYF-A-02 Appendix 2
5
2023
Kriterier for bestått skriftlig eksamen
NYF-A-02 Appendix 3
2
2023
Krav til gjennomføring av muntlig
NYF-A-02 Appendix 4
2023
Hjelpeskjema for muntlig eksamen (for sensor)
NYF-A-02 Appendix 5
1
2023
Behandling av klager på eksamen
NYF-A-02 Appendix 6
2023
Behandlingsskjema for sertifisering
NYS-AD-01
1
1997
Rutiner for behandling
NYS-AD-02
1
1997
Behandlingsskjema for resertifisering
NYS-AD-03
2
2021
Presedensarkiv
NYS-AD-04
3
2005
Resertifisering – retningslinjer for vurdering av yrkeshygieniske fagpoeng
NYS-AD-05
1
2003
Retningslinjer for NYS
NYS-AD-08
1
2019
Documents – English Version
Dok.nr
Rev.nr
Year
Criteria for certification
NYF-S-01
Guidelines for evaluation and weighting of occupational hygiene topics
NYF-YE-00
Application form for certification
NYS-SS-01
Application form for recertification
NYS-SS-02
Criteria for recertification – occupational hygiene subject units
NYF-S-03
Description of occupational hygiene topics
NYF-YE-01/08
Documantation of occupational hygiene subject Units
NYS-SS-04
Form for registration to an examination
NYS-SS-05
Content requirements for reports presented for final certification of occupational hygienists and requirements for the oral examination.
NYF-A-02-Appendix 2
Criteria for passing the exam
NYF-A-02-Appendix 3
Examination regulations
NYF–A-02
Statutes of the Foundation of Norwegian Occupational Hygienic Certification
NYS-AD-07
Play Video