Skip to content

Norsk Yrkeshygienisk Forening

-en interesseorganisasjon for yrkeshygienikere i Norge.

Hva er Norsk Yrkeshygienisk Forening ( NYF )?

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) ble stiftet 1985 og er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger og NYF har definert «yrkeshygiene» som:

«Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak».

Medlemmene av NYF har som oftest en teknisk naturvitenskapelig bakgrunn. Halvparten av medlemmene har en høyere grad fra universitet eller høyskole. 

Tittelen eller begrepet «Yrkeshygieniker» brukes om/av en person som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Det er innført en sertifiseringsordning som gir rett til bruk av tittelen «Sertifisert yrkeshygieniker» (SYH).

Aktuelt fra NYF

Hvordan skal gjennomført diisocyanatopplæring dokumenteres

NYF lønnsundersøkelse 2022

Ramazzini 2-2023: Samarbeid

Ressursside – diisocyanatopplæring er publisert

Stillingsannonser

NYF kurs og konferanser

Vårkonferansen 2024

Thon Hotel Opera, OSLO

Påmelding åpnes 1. mars 2024

NYF 2023
Kurshelg og årskonferanse

Royal Garden, Trondheim, 28.10-01.11.2023

Påmelding åpnes 26. juni 2023

Webinarer 2023 - 2

Gransking for yrkeshygienikere (15.11.2023 kl. 09-12)

Stengt

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Hvem kan bli medlem?

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger.

2. Personer som ikke tilfredsstiller kravene til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Play Video