Skip to content

Norsk Yrkeshygienisk Forening

-en interesseorganisasjon for yrkeshygienikere i Norge.

Hva er Norsk Yrkeshygienisk Forening ( NYF )?

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) ble stiftet 1985 og er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger og NYF har definert «yrkeshygiene» som:

«Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak».

Medlemmene av NYF har som oftest en teknisk naturvitenskapelig bakgrunn. Halvparten av medlemmene har en høyere grad fra universitet eller høyskole. 

Tittelen eller begrepet «Yrkeshygieniker» brukes om/av en person som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Det er innført en sertifiseringsordning som gir rett til bruk av tittelen «Sertifisert yrkeshygieniker» (SYH).

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Aktuelt fra NYF

Ny giv i grenseverdi arbeidet

Ny giv i Arbeidstilsynets grenseverdiarbeid Arbeidstilsynets «Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger
Les mer

Yrkeshygienikeren nr. 1 – 2022

Yrkeshygienikeren nr 1. – 2022 Yrkeshygienikeren Nr.1, 2022 er nå lagt ut på medlemsområdet vårt.  Her er
Les mer

Ny MOU signert av IOHA

Ny MOU signert mellom IOHA og Asbestonomy Asbestonomy 2022 ble arrangert i London 16. -17. juni. På
Les mer

Norsk Yrkeshygienisk Forening

NYF kurs og konferanser

Vårkonferansen

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Påmelding lukket.

Kurshelg og årskonferanse

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Påmeldingen åpnes 1. juni 2022

Webinarer

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Påmelding lukket.

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Hvem kan bli medlem?

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger.

2. Personer som ikke tilfredsstiller kravene til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Play Video