Skip to content

Norsk Yrkeshygienisk Forening

-en interesseorganisasjon for yrkeshygienikere i Norge

Hva er Norsk Yrkeshygienisk Forening ( NYF )?

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) ble stiftet 1985 og er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger og NYF har definert «yrkeshygiene» som:

«Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak».

Medlemmene av NYF har som oftest en teknisk naturvitenskapelig bakgrunn. Halvparten av medlemmene har en høyere grad fra universitet eller høyskole. 

Tittelen eller begrepet «Yrkeshygieniker» brukes om/av en person som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Det er innført en sertifiseringsordning som gir rett til bruk av tittelen «Sertifisert yrkeshygieniker» (SYH).

Aktuelt fra NYF

Studiegrupper 2024

Pressemelding fra NYF Årsmøte 2023 Utdanning

Yrkeshygieneutdanningen i Norge i krise

Hvordan skal gjennomført diisocyanatopplæring dokumenteres

Stillingsannonser

NYF kurs og konferanser

Vårkonferansen 2025

Thon Hotel Opera, OSLO, vår 2025

Påmelding åpnes 1. februar 2025

NYF 2024
Kurshelg og årskonferanse

Scandic Ørnen, Bergen, 26.10-30.10.2024

Påmelding åpnet 12. juni 2024

Webinarer 2024

Informasjon kommer

Avsluttet

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Hvem kan bli medlem?

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger.

2. Personer som ikke tilfredsstiller kravene til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Play Video