Skip to content

Innmelding NYF

Hvem kan bli medlem?

I Norsk Yrkeshygienisk Forening kan følgende personer bli medlemmer:

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger.
2. Personer som ikke tilfredsstiller kravene til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Studenter innenfor relevant fagområde kan tegne studentmedlemsskap og betaler halvdelen av full årskontingent

Personalia

Fornavn
Field is required!
Field is required!
Etternavn
Field is required!
Field is required!
Fødselsdato
Field is required!
Field is required!
Adresse
Field is required!
Field is required!
Postnr
Field is required!
Field is required!
Poststed
Field is required!
Field is required!

Nåværende jobb

Firma
Field is required!
Field is required!
Telefon/Mobil
Field is required!
Field is required!
Adresse
Field is required!
Field is required!
Postnr
Field is required!
Field is required!
Poststed
Field is required!
Field is required!
Arbeidsoppgaver
Field is required!
Field is required!

Utdanning (grunnutdanning og relevant videreutdanning)

Utdanningsinstitusjon: - Grad: - År:
Field is required!
Field is required!

Tidligere yrkeshygienisk praksis

Arbeidssted: - Tidsrom:
Field is required!
Field is required!
Sted:
Field is required!
Field is required!
Velg dato
Field is required!
Field is required!
Signatur
Field is required!
Field is required!

Din bruker loggin til medlemsområdet

Velg ditt brukernavn
Field is required!
Field is required!
Velg ditt passord
Field is required!
Field is required!
E-post bruker
Field is required!
Field is required!
Medlemmer av NYF er forpliktet til å følge NYFs etiske retningslinjer:Field is required!
Field is required!

Personalia

Fornavn
Field is required!
Field is required!
Etternavn
Field is required!
Field is required!
Fødselsdato
Field is required!
Field is required!
Adresse
Field is required!
Field is required!
Postnr
Field is required!
Field is required!
Poststed
Field is required!
Field is required!

Nåværende jobb

Firma
Field is required!
Field is required!
Telefon
Field is required!
Field is required!

Din bruker loggin til medlemsområdet

Username
Field is required!
Field is required!
Email address
Field is required!
Field is required!
Repeat email address
Email address did not match!
Email address did not match!
Password
Field is required!
Field is required!
Repeat password
Field is required!
Field is required!
Medlemmer av NYF er forpliktet til å følge NYFs etiske retningslinjer:Field is required!
Field is required!
Play Video