Skip to content

Innmelding NYF

Hvem kan bli medlem?

I Norsk Yrkeshygienisk Forening kan følgende personer bli medlemmer:

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger.
2. Personer som ikke tilfredsstiller kravene til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Studenter innenfor relevant fagområde kan tegne studentmedlemsskap og betaler halvdelen av full årskontingent

Fyll inn feltene under for innmelding i NYF.

Personalia
Fornavn*
Etternavn*
Fødselsdato*
Adresse*
Postnummer*
Poststed*
E-post*
Telefon*
Nåværende arbeidssted
Firma*
Telefon arbeid*
Adresse*
Postnummer*
Poststed*
Stilling*
Ansinitet*
Utdanning (grunnutdanning og relevant videreutdanning)
Utdanningsinstitusjon*
Grad*
År*
Tidligere yrkeshygienisk praksis
Arbeidssted*
Tidsrom*
-----------------------------
Opprett pålogging
Opplysningene under blir din pålogingsinformasjon til medlemsområdet
Brukernavn*
Passord*
Gjenta passord*
Medlemmer av NYF er forpliktet til å følge NYFs etiske retningslinjer *
Ved å fylle ut dette skjema aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til NYFs personvernpolicy. *
Play Video