Skip to content

Norsk Yrkeshygienisk Forening

-en interesseorganisasjon for yrkeshygienikere i Norge.

Hva er Norsk Yrkeshygienisk Forening ( NYF )?

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) ble stiftet 1985 og er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger og NYF har definert «yrkeshygiene» som:

«Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak».

Medlemmene av NYF har som oftest en teknisk naturvitenskapelig bakgrunn. Halvparten av medlemmene har en høyere grad fra universitet eller høyskole. 

Tittelen eller begrepet «Yrkeshygieniker» brukes om/av en person som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Det er innført en sertifiseringsordning som gir rett til bruk av tittelen «Sertifisert yrkeshygieniker» (SYH).

Aktuelt fra NYF

NYFs sertifisering annerkjennes av IOHA

Norsk Yrkeshygienisk Forenings sin sertifisering er på nytt anerkjent som en av verdens ledende sertifiseringsordninger innen yrkeshygiene av den Internasjonale Yrkeshygiene Organisasjonen (IOHA).

Ny giv i grenseverdi arbeidet

Arbeidstilsynets «Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren», som ble publisert før sommeren, signaliserer en ny giv i grenseverdi arbeidet.

Yrkeshygienikeren nr. 1 – 2022

Yrkeshygienikeren Nr.1, 2022 er nå lagt ut på medlemsområdet vårt. Her er mye interessant stoff som vi håper dere vil ha glede av å lese.

Ny MOU signert av IOHA

Asbestonomy 2022 ble arrangert i London 16. -17. juni. På konferansen deltok det representater fra de flere landene som enten fortsatt benytter eller tidligere har benyttet asbest.

Stillingsannonser

Utlysning av stilling som Yrkeshygieniker/ Verneingeniør/HMS ingeniør/HMS rådgiver

Falck Norge AS (tidligere Frisk HMS og Aktimed Helse) er i sterk vekst og søker ny medarbeider. Stillingen har ansvar for egen kundeportefølje og skal arbeide for verdiskapning gjennom strukturert og proaktiv samhandling med kunden for å optimalisere kundeverdi. Falck leverer fleksible tjenester som er tilpasset kundens behov for forebyggende og helsefremmende tiltak som sikrer ansatte et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
Les mer

NYF kurs og konferanser

Vårkonferansen 2023

Thon Hotel Opera, OSLO 08.05.2023

Påmelding åpnes 1. februar 2023

NYF 2023
Kurshelg og årskonferanse

Royal Garden, Trondheim, 28.10-01.11.2023

Påmelding åpnes 1. mai 2023

Webinarer

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Påmelding lukket.

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Hvem kan bli medlem?

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger.

2. Personer som ikke tilfredsstiller kravene til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Play Video