Skip to content

Om oss

NYF

Yrkeshygienikeren - medlemsbladet

Yrkeshygienikeren er medlemsbladet til Norsk Yrkeshygienisk Forening. 

Alle bidrag til Yrkeshygienikeren sendes redaktøren som vedlegg til e-post (Word).

Redaktøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer.

Redaktør: Knut S Grove

Ved å klikke på Medlemsområde (funksjon midlertidig utilgjengelig), og logge seg inn, får man tilgang de til de fleste utgaver av Yrkeshygienikeren.

Årsabonnement: kr. 300,-

Utforming: Eirik Moe, Stavanger
Trykk: Allservice AS
Opplag: 420

Annonsepriser i Yrkeshygienikeren:

1/3 side: kr. 2500,-
1/2 side: kr. 2700,-
1/1 side: kr. 4100,-

Medlemmer av redaksjonsrådet:

  • Hans Thore Smedbold
  • Oscar Espeland
  • Helen Stavang
  • Morten Lunde
  • Anne Christine Børjesson
  • Marit Yttervoll
  • Sølvi Sveen
Play Video