Skip to content

Om oss

NYF

Yrkeshygienikeren - medlemsbladet

Yrkeshygienikeren er medlemsbladet til Norsk Yrkeshygienisk Forening.

Forslag til stoff og bidrag til Yrkeshygienikeren sendes til redaktøren på adressen redaktor@nyf.no

Redaktøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer.

Redaktør: Knut S. Grove

Logg inn i vårt Medlemsområde for tilgang til de fleste utgaver av Yrkeshygienikeren (under arbeid).

Årsabonnement: kr. 300,-

Utforming: Eirik Moe, Stavanger
Trykk: Allservice AS
Opplag: 420

Annonsepriser i Yrkeshygienikeren:

1/3 side: kr. 3000,-
1/2 side: kr. 3400,-
1/1 side: kr. 4600,-

Bestilling av annonse via Checkin 

Medlemmer av redaksjonsrådet:

  • Hans Thore Smedbold
  • Oscar Espeland
  • Helen Stavang
  • Morten Lunde
  • Anne Christine Børjesson
  • Marit Yttervoll
  • Sølvi Sveen
Play Video