Skip to content

Om oss

NYF

Yrkeshygienikeren - medlemsbladet

Yrkeshygienikeren er medlemsbladet til Norsk Yrkeshygienisk Forening.

Forslag til stoff og bidrag til Yrkeshygienikeren sendes til redaktøren på adressen redaktor@nyf.no

Redaktøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer.

Redaktør: Knut S. Grove

Logg inn i vårt Medlemsområde for tilgang til de siste  utgavene av Yrkeshygienikeren. Kontakt fagsektretær hvis du ønsker tilgang til eldre utgaver.

Årsabonnement: Gratis

Utforming: Eirik Moe, Stavanger
Trykk: Allservice AS (fra 2023, kun elektronisk)
Opplag: 420

Annonsepriser i Yrkeshygienikeren (eks. omkostninger):

1/3 side: kr. 3000,-
1/2 side: kr. 3400,-
1/1 side: kr. 4600,-

Bestilling av annonse via Checkin 

Medlemmer av redaksjonsrådet:

  • Knut S. Grove (redaktør)
  • Lise-Mette Bekkengen
  • Ann Margot Whyatt

  • Trond Høvik

Elektronisk utgivelse av "Yrkeshygienikeren":


(NB! pdf-versjoner av eldre utgivelser av "Yrkeshygienikeren" er tilgjengelig under "Medlemsområdet")
Play Video