Skip to content

Om oss

Stillingsannonser

Det er mulig å kjøpe stillingsannonse på vår hjemmeside, for utsendelse via mail eller som annonse i Yrkeshygienikeren. 

Dette gjelder yrkeshygiene stillinger eller stillinger som kan være relevante for våre medlemmer.

For pris og bestilling se Checkin

Ta kontakt med fagsekretær: Knut S. Grove

For utlysninger av yrkeshygienikerstillinger i BHT via NYF stiller vi som krav at de minimum må være i hht. kravene gitt i Administrativ forskrift §2-2, hvor det går fram at stillingen skal være minimum 30% fast stilling.

Play Video