Skip to content

NYF Vårkonferanse 2024

Det grønne skiftet - grønt arbeidsmiljø?

Sirkulærøkonomi, resirkulering, ressursutnyttelse, batteriproduksjon, biogass, biodrivstoff, grønn og blå hydrogen, vindturbiner, sjeldne jordarter, kjernekraft, mineralutvinning…….. Nye industrier og næringer i rask vekst, og kanskje noen gamle næringer i ny drakt! Resirkulering og gjenbruk. Vi vet av erfaring at det da alltid dukker opp nye, både venta og uventa arbeidsmiljøutfordringer. Fagrådet ønsker å sette et yrkeshygienisk fokus på disse nye (og gamle) problemstillingene.

Vi greier ikke å dekke alt som skjer på denne fronten, og mange nye næringer har også mange hemmeligheter. Men vi skal få til en spennende dag der vi tar opp vesentlige problemstillinger knyttet til temaet, slik at nettopp DU som yrkeshygieniker skal bli bedre rustet til å møte bransjenes utfordringer framover.

 

·      Generelle perspektiver på sirkulærøkonom, resirkulering, utfordringer ved nye til dels uforutsigbare problemstillinger, grenseverdier og arbeidsmiljøvurderinger.

 

·      Fra grønn giv 1.0 til 2.0 sett fra Arbeidstilsynet.

 

·      Eksponering ved arbeid på gjennvinningstasjoner, matavfall, industriavfall, STAMI.

 

·      Kartlegging og prøvetaking av bioaerosoler, STAMI.

 

·      Batteriproduksjon, resirkulering av batterier, brann i Li-batterier.

 

·      Gjenvinning av boreslam fra offshoreaktivitet, STAMI.

 

·      Biogass-produksjon: gasser, bioaerosoler; VOC og lukt – utfordringer for arbeidsmiljø og ytre miljø.

 

·      Asbesteksponering i det grønne skiftet: Blir flere utsatt for asbest pga mer rehabilitering og høyrere krav til energieffektivisering? Arbeidstilsynet.

 

Endelig program kommer. 

Request a call back

Skilled personal development Mentor that can produce anything.

 

Nytt av året er at det blir anledning til å delta på Vårmøte til NAMF 23.04.2024. For medlemmer av NYF som har deltatt på NYFs vårkonferanse benytt rabattkode «NYF2024». Dette gir deltagelse for halv pris. Lenke: Program og påmelding til NAMF/NYF 2024. 

Tidspunkt: 22.04.2024 kl. 09:00 – 16:00 

Arrangør:

NORSK YRKESHYGIENISK FORENING

Sted:

Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo, Norway

Play Video