Skip to content

NYF Vårkonferanse 2024

Det grønne skiftet - grønt arbeidsmiljø?

Nye industrier og næringer er i rask vekst, noen gamle næringer kommer i ny drakt! Batteriproduksjon, biogass, biodrivstoff, grønn og blå hydrogen, vindturbiner, sjeldne jordarter, kjernekraft, mineralutvinning ++. Dessuten ligger «sirkulærøkønomi» som et bakteppe for nesten alle næringer i dag, noe som betyr høyt fokus på resirkulering, gjenbruk og ressursutnyttelse. Den enes avfall blir den andres ressurs.

Vi vet av erfaring at det da alltid dukker opp nye, både venta og uventa arbeidsmiljøutfordringer. Fagrådet ønsker å sette et yrkeshygienisk fokus på disse nye (og gamle) problemstillingene som trolig vil prege fremtiden vår.

Vi greier ikke å dekke alt som skjer på denne fronten, og mange nye næringer har også mange hemmeligheter. Men vi skal få til en spennende dag der vi tar opp vesentlige problemstillinger knyttet til flere av disse bransjene og problemstillingene, slik at nettopp DU som yrkeshygieniker skal bli bedre rustet til å møte bransjenes utfordringer framover.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

(oppdatert program, forbehold om mindre endringer )

Nye industrier og næringer er i rask vekst, noen gamle næringer kommer i ny drakt! Batteriproduksjon, biogass, biodrivstoff, grønn og blå hydrogen, vindturbiner, sjeldne jordarter, kjernekraft, mineralutvinning ++. Dessuten ligger «sirkulærøkønomi» som et bakteppe for nesten alle næringer i dag, noe som betyr høyt fokus på resirkulering, gjenbruk og ressursutnyttelse. Den enes avfall blir den andres ressurs.

Vi vet av erfaring at det da alltid dukker opp nye, både venta og uventa arbeidsmiljøutfordringer. Fagrådet ønsker å sette et yrkeshygienisk fokus på disse nye (og gamle) problemstillingene som trolig vil prege fremtiden vår.

Vi greier ikke å dekke alt som skjer på denne fronten, og mange nye næringer har også mange hemmeligheter. Men vi skal få til en spennende dag der vi tar opp vesentlige problemstillinger knyttet til flere av disse bransjene og problemstillingene, slik at nettopp DU som yrkeshygieniker skal bli bedre rustet til å møte bransjenes utfordringer framover.

09:00 Velkommen og innledning ved Fagrådet
09:05 Det grønne skiftet og arbeidsmiljøutfordringer. Nye prosesser, nye bransjer; uforutsigbar eksponering? Oscar Espeland, leder Fagrådet
09:15 Fra grønn giv 1.0 til 2.0 sett fra Arbeidstilsynet Hege Hansen, sjefingeniør, Arbeidstilsynet
09:40 Biogass-produksjon. Kjemisk eksponering, bioaerosoler og lukt – utfordringer for arbeidsmiljø og miljø​ Jon Stiansen, Fagansvarlig/Seniorrådgiver Recul AS
10:10 Presentasjon av utstillere: Teknolab AS, Minuendo, Nemko Norlab, Nilfisk
10:20 Pause/utstillere
10:40 Kartlegging av bioaerosoler - generelt. Elke Eriksen, Postdoktor, STAMI
11:00 Eksponering for bioaerosoler på avfallssorteringsanlegg og mulige eksponeringsrelaterte helseeffekter Elke Eriksen, Postdoktor, STAMI
11:30 Lunsj
12:30 Batteriproduksjon – kjemisk eksponering Jon Hanto, Freyr Mo i Rana
13:00 Metaller til det grønne skiftet og resirkulering fra batteriverdikjeden Oluf Bøckman, Dr ing, Glencore Nikkelverk
13:30 Pause/utstillere
13:50 ByggX -Eksponering for byggestøv og kvarts ved renovering av bygg Johanne Østereng Halvorsen, stipendiat, STAMI
14:20 Asbest og det grønne skiftet: Blir flere utsatt for asbest på grunn av det grønne skiftet? Kari Mork, Sjefingeniør, Arbeidstilsynet
14:50 Pause/utstillere
15:10 Boreslam fra Nordsjøen – gjenvinning og arbeidsmiljøutfordringer Pål Graff, Ledende seniorforsker, STAMI
15:40 Oppsummering og innspill fra aktuelle problemstillinger fra "salen". Årskonferansen 2024. Info fra styret i NYF. Oscar Espeland, Fagrådet (Nemko Norlab), Ellen Katrine Jensen, Fagrådet (Equinor)
(oppdatert program, forbehold om mindre endringer )

Request a call back

Skilled personal development Mentor that can produce anything.

Nytt av året er at det blir anledning til å delta på Vårmøte til NAMF 23.04.2024. For medlemmer av NYF som har deltatt på NYFs vårkonferanse benytt rabattkode «NYF2024». Dette gir deltagelse for halv pris. Lenke: Program og påmelding til NAMF/NYF 2024. 

Tidspunkt: 22.04.2024 kl. 09:00 – 16:00. Påmeldingsfrist: 19.04 kl. 15:00.

Arrangør:

NORSK YRKESHYGIENISK FORENING

Sted:

Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo, Norway

Play Video