Skip to content

Hvordan skal gjennomført diisocyanatopplæring dokumenteres

Arbeidstilsynet har utviklet et skjema for dokumetasjon av fullført opplæringom diisocyanter som de ønkser skal fylles opp av eksperten som utførte opplæringen. Bakgrunnen for at de har gjort dette er at de ser at det er mange useriøse som nå tilbyr kurs som ikke holder mål. 

Dokumentasjon av godkjente resultater skal beskrive:

  • hvem som har gjennomgått opplæringen
  • hvem som har gitt opplæringen, og hvilken kompetanse vedkommende har
  • hvilke temaer som er gjennomgått
  • varighet på opplæringen
  • bekreftelse på at den som har fått opplæringen har oppnådd godkjente resultater
  • hvordan opplæringen er gitt (for eksempel som fysisk samling eller webinar)
  • dato og sted for opplæringen

Mal for dokumentasjon av godkjente resultater

Arbeidstilsynet har utarbeidet en mal som dekker kravene til dokumentasjon av fullført opplæring og godkjente resultater. Malen er ment som en hjelp til å dokumentere opplæringen, og du er ikke pålagt å benytte akkurat dette oppsettet.

Malen for dokumentasjon av opplæring i bruk av diisocyanater – bokmål, samt ytterligere informasjon om diisocyantopplæringen finnes på Arbeidstilsynet sider: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/ 

Erfaringsdeling om diisocyanat opplæringen

Det blir en sesjon under NYFs årskonferanse i Trondheim om diisocyanat opplæringen. Her vil Arbeidstilsynet og ulike kursholdere dele sine erfaringer. 

Play Video