Skip to content
welder

Pressemelding

Samfunnet trenger tiltak for å sikre bedre tilgang til yrkeshygiene kompetanse

Norsk Yrkeshygienisk Forenings årsmøte mener det haster med å etablere en egen utdanning for yrkeshygiene og sikre at tittelen beskyttes.

For bedre å beskytte arbeidstakere mot alvorlig sykdom og skade knyttet til eksponering for fysisk, kjemisk og biologiske arbeidsmiljø-faktorer, trenger norsk næringsliv, bedriftshelsetjenester, utdannings- og forskningsinstitusjoner, sykehus, tilsynsmyndigheter, NAV og annen offentligforvaltning bedre tilgang på yrkeshygienisk kompetanse.

For å sikre tilgang på yrkeshygienisk kompetanse ber årsmøtet regjeringen etablere et fullfinansiert 2 årig masterstudie innen yrkeshygiene, som et fulltidsstudium og som et samlingsbasert/nettbasert deltidstilbud over 4 år. Årsmøtet ber også regjeringen støtte utvikling av kortere kompetansegivende kurs innen yrkeshygiene.

Årsmøtet i Norsk Yrkeshygienisk Forening ber Arbeidstilsynets om å klargjøre kravet til yrkeshygienikere som skal arbeide i godkjente bedriftshelsetjenester. Årsmøtet mener at det minimum skal kreves en bachelor innen teknisk-naturvitenskapelige fag, og en påbegynt videreutdanning innen yrkeshygiene.

Pressemeldingen er basert på vedtak på årsmøtet i Norsk Yrkeshygienisk Forening 31.10.2023. For mer informasjon om utdanningssituasjonen for yrkeshygienikere se artikkel på vår hjemmeside https://nyf.no/aktuelt/yrkeshygiene-utdanningen-i-norge-i-krise/

På vegne av Norsk Yrkeshygienisk Forening

Hans Thore Smedbold

Leder

Play Video