Skip to content
Personer

Vervekampanje – NYF

Jobber du sammen med yrkeshygienikere som ikke er medlem av Norsk Yrkeshygienisk Forening.

Bli med i vår vervekampanje og rekruter nye medlemmer til foreningen.

Norsk Yrkeshygienisk Forening har startet en vervekampanje for å kunne få enda flere som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger til å bli medlem av foreningen vår.

De som klarer å bidra til at en eller flere personer går inn på NYFs hjemmeside og melder seg inn og betaler kontingent, vil bli med i trekningen av en vervepremie som består av en av følgende:

  • Gratis NYFs årskonferanse (valgfritt i Trondheim eller Bergen), inkludert festmiddag. Reiseutgifter og hotell dekkes ikke.
  • Alternativt: en bokpakke med yrkeshygienisk faglitteratur til en verdi av kr. 6000,-. 

Du får antall lodd i trekningen tilsvarende hvor mange dere klarer å verve, så dess flere dere klarer å verve, dess større sjanse til å vinne vervepremien!

Vi minner om at følgende personer kan bli medlemmer:

  1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger.
  2. Personer som ikke tilfredsstiller kravene til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Studenter innenfor relevant fagområde kan tegne studentmedlemsskap og betaler halvdelen av full årskontingent.

For de som melder seg inn nå på slutten av året vil betalt medlemskapskontingent også gjelde ut neste år.

Husk å be de nyinnmeldte om å fylle ut feltet «Vervet av» under Min profil når de legger inn opplysninger i Rubic i forbindelse med innmeldingen. Det er dette som blir lagt til grunn for deltakelse i trekningen.

Vervekampanjen vil løpe ut året. Trekningen vil bli foretatt i januar.

Ved spørsmål ta kontakt med fagsekretær Knut S. Grove. 

Play Video