Skip to content

Fagsider

Støtte til veiledninger, prosjekter og lignende for medlemmer eller lokallag

Det er mulig å søke om midler til prosjektstøtte for medlemmer, lokallag og ellers i forbindelse med yrkeshygieniske aktiviteter som vil være av faglig verdi for foreningens medlemmer og/eller samfunnet forøvrig. Utarbeidelse av veiledninger innenfor ulike fagområder er ett eksempel på dette. NYF setter årlig av en post på budsjettet til slik støtte. Spørsmål rundt dette og om søknad om midler kan rettes til styret, fagråd eller fagsekretær.

Eksternt fagstoff (under utvikling)

Støydata – støy og vibrasjon fra håndholdt utstyr (utgitt av Norsk Olje og gass)

YH-HJELP (regneark for hjelp til tolking av yrkeshygieniske målinger) (utgitt av Yrkeshygiene.no)

Beregning av miste prøvetakingstid (utgitt av Yrkeshygiene.no)

Arbeidsmiljøportalen

Play Video