Skip to content

Ressurser – diisocyanatopplæring

Presentasjoner mm. som kan være til hjelp ved planlegging og gjennomføring av klasseromsundervisning. 

Vi oppfordrer alle som har materiell (rapporter, presentasjoner, lenker til nettressurser) som kan være nyttig for andre til å dele. Ta kontakt med fagsekretær i NYF – Knut S. Grove.

Opplæringsressurser: 

Occupational Hygiene Training Association: 

Lenke: W505 Control of Hazardous Substances Training Materials – English

Kurset beskriver hvordan eksponering for farlige stoffer oppstår på arbeidsplassen og gir deg kunnskap om metoder og teknologier som er tilgjengelige for å kontrollere eksponeringer og redusere helserisiko. Kursmatteriellet er gratis.

Denne kunnskapen (eller tilsvarende) vil være grunnleggende for å kunne undervise om disse forholdene i forbindelse med diisocyanat opplæringen.

Her finner du også power-point presentasjoner og videor som kan benyttes til bl.a. å illustrere effekt av avtrekkskap og punktavsug. 

Presentasjoner:

Lenke: Mappe med presentasjoner (pptx i en Sharepoint folder)

(Disse er benyttet av Hans Thore Smedbold på Norsk Industri sitt Kursleder kurs)

Nettressurser: 

Lenke: Jobbe som yrkeshygieniker – Factsplat (samling av nyttig nettressurser administrert av HT Smedbold)

Lenke: Fungerer åndedrettsvern i alle situasjoner (yrkeshygiene.no)

Lenke: Tiltakshierarki (yrkeshygiene.no)

Rapporter:

Thorud, Syvert; Kraft, Jan. (2003). Isocyanater : en oversikt. Rapport STAMI

Rømyhr, O. og H.T. Smedbold (1995). Eksponering for toluendiisocyanat (TDI) og tertiære aminer ved blokkstøping av skumplast. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling), nr 04, Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.

Rømyhr, O., Berntsen M., Dalene M., Karlson D., Lindahl R., Skarping G., Smedbold H.T. og Leira H.L. (2002). Yrkeshygieniske målinger ved påføring av epoksy- og polyuretanbaserte industrimalinger. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling). nr 02, Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs hospital.

Doktorgrader:

Lenke: STAMI: Mikolaj Jankowski :«Isocyanic acid – methodologies for generation, sampling and measurement in workroom air»

Praktisk: 

Lenke: STAMI: Bruksanvisning for prøvetaking av isocyanater (filtermetode) 

Play Video