Yrkeshygieniker i Bedriftshelsetjenesten Fredrikstad kommune – 50 % stilling

Fredrikstad Kommune har ledig en spennende og utfordrende vikariat som yrkeshygieniker i Bedriftshelsetjenesten. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse med varighet 1 år fra ansettelse.

Bedriftshelsetjenesten i Fredrikstad Kommune er organisert som team i HR under Stab innovasjon og utvikling. Vi yter bistand til Fredrikstad kommune, et kommunalt foretak samt et interkommunalt foretak. I daglig drift utgjør Bedriftshelsetjenesten 5 personer med i alt 4,2 årsverk. Tjenestens innhold reguleres av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 13.

Vi er en gjeng kollegaer med høyt engasjement i et godt arbeidsmiljø. Vi brenner for forebyggende og helsefremmende arbeid til våre kunder. Tjenesten har kontorer i det historiske lokalet Stallen, Lykkeberg 1 sentralt i Fredrikstad.

Søknadsfrist: 14.12.2021

Les mer på Fredrikstad Kommune sin stillingsportal