Skip to content

Ny fagsekretær

Knut Grove ny fagsekretær i Norsk Yrkeshygienisk Forening

Av Hans Thore Smedbold, Leder av NYF

Første desember ble Knut S. Grove (SYH) ny sekretær for Norsk Yrkeshygienisk Forening. 

Knut har mer enn 30 års yrkeshygienisk og ledererfaring innen arbeidsmiljøet og yrkeshygiene, hovedsakelig fra «Bedriftshelsetjenesten» og fra Arbeidstilsynet. Hans kompetanse og lange erfaring vil ha stor betydning for vår forening. En viktig oppgavene for vår nye sekretær vil være å støtte opp om aktivitetene foreningen initierer og aktivt være med å fremme utviklingen av profesjonen i Norge, sammen med bl.a. styret og fagrådet. God dialog og samhandling med leder, styret, fagrådet og våre lokallag og alle enkeltmedlemmer i foreningen er viktig. Fagsekretæren har en nøkkelrolle i oppfølgingen av våre konferanser (vår- og årskonferanse), webinarer og “Yrkeshygienikeren”.

På spørsmål om hva han synes er viktig i rollen som fagsektretær, sier Knut: «Jeg ønsker å bidra til å realisere formålet med foreningen; å stimulere til erfaringsutveksling og kompetanseutvikling blant medlemmene, å skape forståelse for betydningen av yrkeshygiene i samfunnet og å bidra til et bedre arbeidsmiljø», og fortsatte: «Et sentralt krav for å oppnå dette er å revitalisere, styrke og tilpasse en systematisk kompetansebygging for profesjonelle hygienikere i Norge, for både nye og erfarne yrkeshygienikere. Her er det viktig med en aktiv dialog både internt i foreningen og med de andre profesjonsforeningene.  Det er også viktig for en liten forening som NYF, å styrke relasjonen til den internasjonale yrkeshygiene foreningen (IOHA) og de andre yrkeshygieneforeningene, Occupational Hygiene Training Association (OHTA), WHO og ILO».

Les mer om Knut i Yrkeshygienikeren nr 3 – 2021.
Play Video