Yrkeshygienikeren nr. 1 – 2022

Yrkeshygienikeren nr 1. - 2022

Yrkeshygienikeren Nr.1, 2022 er nå lagt ut på medlemsområdet vårt.  Her er lenke:  https://nyf.no/medlemsomrade/

Her er mye interessant stoff som vi håper dere vil ha glede av å lese, blant annet følgende:

  • PREVENTAP-prosjektet: Forskning på hvordan eksponering for ulike steinmineraler brukt i asfalt påvirker helseeffekter – de siste publiserte resultatene; fokus på hvordan steinmineralene påvirker lungeinflammasjon og lungefunksjon
  • Presentasjon av Aleksander Blom – yrkeshygieniker i Bedico HMS Bedriftshelsetjeneste i Trondheim  – her får vi bli litt kjent med en av våre ferskere yrkeshygienikere, hans vei inn i det spennende yrket vårt, erfaringer og gode innspill
  • NYF lønnsundersøkelse 2022. Forrige lønnsundersøkelse ble presentert i 2017  -hvordan er lønnsutviklingen vår ?
  • Vårkonferansen 2022 – endelig sammen igjen!
  • Årskonferansen 2022 i Molde;  foreløpig informasjon om program for kurshelgen og konferansen -den første årskonferansen der vi kan komme sammen igjen siden 2019.
  • Aktuell oppdatering fra ACGIH

Når det gjelder kurshelgen og årskonferansen i Molde 29.oktober -2.november, så er det nå mulig å melde seg på, med en «Earlybird»-rabatt for de som er tidlig ute. Se lenke til påmelding: https://nyf.no/kurshelg-og-arskonferanse/ Mer detaljert informasjon om programmet vil komme etterhvert.

Merk også at onsdag 27. juli kl 15-17 holder NIOSH et  webinar om sensorteknologi:  «Transformation of H&S Sensors Data
into Information and Action: real world examples». Her er Åse Dalseth Austigard fra NYF invitert til å ha et innlegg. Link til
påmelding kommer etterhvert, og vil være tilgjengelig på NYF sine sider.

Norsk Yrkeshygienisk Forening ønsker dere alle en riktig god sommer 

Husk:

Hvis noen av dere kommer på noen gode yrkeshygieniske innspill, kan disse
sendes som forslag til neste nr. av Yrkeshygienikeren.

Med vennlig hilsen

Knut S. Grove

Fagsekretær 

Ny MOU signert av IOHA

Ny MOU signert mellom IOHA og Asbestonomy

Asbestonomy 2022 ble arrangert i London 16. -17. juni. På konferansen deltok det representater fra de flere landene som enten fortsatt benytter eller tidligere har benyttet asbest. 

Under konferansen signerte Thomas Fuller på vegne av IOHA et avtale om gjensidig støtte og samarbeid (MOU). Begge organisasjonene ønsker å utveksle ideer og synspunkter på en rekke emner, inkludert potensielle områder for fremtidig bilateralt samarbeid. Begge organisasjonene håper dette forholdet vil ha en viktig og positiv innflytelse på å utvikle en kultur for forebygging knyttet til sikkerhet og helse på arbeidsplassen og miljø i Europa og globalt.

Fra Norge deltok leder av NYF, Hans Thore Smedbold under signeringen.

Vårkonferansen 9. mai 2022

Vårkonferansen 9. mai 2022

Lenke til presentasjoner

ååå det var deilig å kunne møtes igjen

Nesten 130 medlemmer, foredragsholdere og utstillere deltok på vårens vakreste yrkeshygiene enventyr – NYFs årlige vårkonferanser. På grunn av pandemien er det tre år siden sist, det var derfor stor spenning om hvor mange som ville finne veien til Thon Hotel Opera denne gange. Det var god stemning og høylytte diskusjoner og erfaringsutvekslinger. Flere har sagt i fra at de kommer til å jobbe videre med dette temaet når de er tilbake i egen bedrift. 

Presentasjonene fra konferansen vil dere enten finne på Vårkonferansen sin hjemmeside (via lenker som er satt inn i programmet). De som dere ikke finner der vil bli delt via en dropbox lenke til de som deltok på konferansen. 

YH-HJELP

YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenlignes mot grenseverdi.

Continue reading