Skip to content

Ramazzini 2-2023: Samarbeid

Dette nummeret av Ramazzini er viet samarbeid i alle farger og former, mellom forskjellige yrkesgrupper, fag og sektorer. Her kan vi lese om samarbeid på mange områder. Tekstene omfatter både beskrivelser av prosesser, rapporter av spennende prosjekter og refleksjoner, blant annet med en liten utfordring til Norsk Arbeidsmedisinsk Forening og Norsk Yrkeshygienisk Forening om bl.a. å kunne samlokalisere minst ett av våre årlige arrangementer. Dette er veldig aktuelt når vi nå likevel som følge av omlegging av foreningsåret må tenke nytt på vårt eget årshjul. God lesning. 

Hans Thore Smedbold 

Play Video