Ny giv i Arbeidstilsynets grenseverdiarbeid

Arbeidstilsynets «Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren», som ble publisert før sommeren, signaliserer en ny giv i grenseverdi arbeidet. I retningslinjen beskriver  Arbeidstilsynet en målsetting om å oppdatere hele grenseverdilisten innen 2030. 

Retningslinjen tydeliggjør ansvar og roller gjennom kriterier for stoffer som skal prioriteres for eventuelt nye grenseverdier. I retningslinjen heter det: 

Arbeidstilsynet er ansvarlig for grenseverdiarbeidet og har som målsetting å oppdatere grenseverdilista innen 2030. Retningslinjen for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren er en overordnet plan for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med å nå målet med å oppdatere grenseverdilista innen 2030. Oppdateringer innebærer å revidere gamle grenseverdier, innføre grenseverdier for kjemikalier som ikke har grenseverdier i dag, gjennomføre enklere revisjon for noen kjemikalier hvor EU har fastsatt strengere enn norske grenseverdier samt å opprette feil, mangler og fjerne grenseverdier for utdaterte kjemikalier. I tillegg er det ønskelig å oppdatere grenseverdilisten med harmonisert klassifisering for de kjemikalier dette gjelder. Det vil bli tatt en status hvert annet år på dette arbeidet. 

 Retningslinjen kan leses i sin helhet på Arbeidstilsynets sider 

«Norsk Yrkeshygienisk Forening ønsker de nye retningslinjene og ambisjonene som denne beskriver velkommen. Foreningen ønsker fortsatt å være en aktiv pådriver og støtte i det videre grenseverdiarbeidet», sier leder i foreningen Hans Thore Smedbold.