Ny MOU signert mellom IOHA og Asbestonomy

Asbestonomy 2022 ble arrangert i London 16. -17. juni. På konferansen deltok det representater fra de flere landene som enten fortsatt benytter eller tidligere har benyttet asbest. 

Under konferansen signerte Thomas Fuller på vegne av IOHA et avtale om gjensidig støtte og samarbeid (MOU). Begge organisasjonene ønsker å utveksle ideer og synspunkter på en rekke emner, inkludert potensielle områder for fremtidig bilateralt samarbeid. Begge organisasjonene håper dette forholdet vil ha en viktig og positiv innflytelse på å utvikle en kultur for forebygging knyttet til sikkerhet og helse på arbeidsplassen og miljø i Europa og globalt.

Fra Norge deltok leder av NYF, Hans Thore Smedbold under signeringen.