Skip to content
studiegruppe

Bli med på NYF sine studiegrupper 2024

Å lære og å repetere grunnstenene i yrkeshygiene er nyttig. NYF er derfor glad for å kunne inviterer til studiegrupper også i 2024. I år vil pensummet bli forelest av flere av landets beste yrkeshygienikere.

Studiegruppene vil dekke pensum til emnene «NYF-YE-01 Generell yrkeshygiene» og «NYF-YE-03 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer». Opplæringen er rettet mot NYS sine eksamener (se https://nyf.no/pensum/). Disse kursene er også en en god mulighet for nye yrkeshygienikere som trenger kunnskap om yrkeshygiene. 

Studiegruppene starter opp nå i slutten av februar og vil gå annenhver torsdag fram til slutten av oktober. 

Om du ønsker å delta, send en mail til Gunn Anne Larsen, gunn.anne@yrkeshygiene.no (tlf. 41 32 44 32), med telefonnummer og mailadresse. Ta også med hvilken studiegruppe du ønsker å følge. Kjenner du noen som bude deltatt og som ikke er medlem av foreningen informer de om tilbudet og be de ta kontakt med Gunn Anne.

Studieavgiften på 6.000,- inkluderer betaling til forelesere og ansvarlige for studiet.  For de som skal ta eksamen er det en egen oppmelding og en eksamensavgift til NYS på 1.500,-  pr eksamen (http://nyf.no/eksamen/). Rabattkode for medlemmer av NYF «S2024».

For innmelding bruk følgende lenke.

https://nyf.no/innmelding

 

Play Video