YH-HJELP

Ny versjon av YH-HJELP ble våren 2021 publisert. YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenlignes mot grenseverdi. Regnearket er tilpasset Arbeidstilsynet veiledning om vurdering av eksponering og NS-EN 689.

Regnearket kan lastes ned fra Yrkeshygiene.no 

Spørsmål, forslag til forbedringer og tilbakemeldinger på YH-HJELP kan sendes til post@yrkeshygiene.no .