Skip to content

Yrkeshygienikeren nr 1. - 2022

Yrkeshygienikeren Nr.1, 2022 er nå lagt ut på medlemsområdet vårt.  Her er lenke:  https://nyf.no/medlemsomrade/

Her er mye interessant stoff som vi håper dere vil ha glede av å lese, blant annet følgende:

  • PREVENTAP-prosjektet: Forskning på hvordan eksponering for ulike steinmineraler brukt i asfalt påvirker helseeffekter – de siste publiserte resultatene; fokus på hvordan steinmineralene påvirker lungeinflammasjon og lungefunksjon
  • Presentasjon av Aleksander Blom – yrkeshygieniker i Bedico HMS Bedriftshelsetjeneste i Trondheim  – her får vi bli litt kjent med en av våre ferskere yrkeshygienikere, hans vei inn i det spennende yrket vårt, erfaringer og gode innspill
  • NYF lønnsundersøkelse 2022. Forrige lønnsundersøkelse ble presentert i 2017  -hvordan er lønnsutviklingen vår ?
  • Vårkonferansen 2022 – endelig sammen igjen!
  • Årskonferansen 2022 i Molde;  foreløpig informasjon om program for kurshelgen og konferansen -den første årskonferansen der vi kan komme sammen igjen siden 2019.
  • Aktuell oppdatering fra ACGIH

Når det gjelder kurshelgen og årskonferansen i Molde 29.oktober -2.november, så er det nå mulig å melde seg på, med en «Earlybird»-rabatt for de som er tidlig ute. Se lenke til påmelding: https://nyf.no/kurshelg-og-arskonferanse/ Mer detaljert informasjon om programmet vil komme etterhvert.

Merk også at onsdag 27. juli kl 15-17 holder NIOSH et  webinar om sensorteknologi:  «Transformation of H&S Sensors Data
into Information and Action: real world examples». Her er Åse Dalseth Austigard fra NYF invitert til å ha et innlegg. Link til
påmelding kommer etterhvert, og vil være tilgjengelig på NYF sine sider.

Norsk Yrkeshygienisk Forening ønsker dere alle en riktig god sommer 

Husk:

Hvis noen av dere kommer på noen gode yrkeshygieniske innspill, kan disse
sendes som forslag til neste nr. av Yrkeshygienikeren.

Med vennlig hilsen

Knut S. Grove

Fagsekretær 

Play Video