Skip to content

Kurshelg og Årskonferanse 2023

Program

Velkommen til Yrkeshygieniske festdager i Trondheim 2023. Her blir det anledning til å treffe likesinnede, ha det kjekt sammen og i tillegg få lov til å lære, diskutere, inspirere og bli inspirert. Vi er i en spennende brytningstid, hvor samfunnet rundt oss har begynt å forstå at vi ikke har råd til å sløse med gode liv og gode arbeidsår, og at sykdom og skade knyttet til arbeid må forebygges. I dette arbeidet har vi en nøkkelrolle. 

Vi starter lørdag 28. oktober med kurshelg. Kurshelgen vil vi vie til det praktiske og lure knyttet til å gjennomføre, tolke og rapportere målinger som du nødvendigvis ikke lærer på universitetet eller i fagbøker. På to dager vil vi gi deg det du ellers måtte ha famlet deg fram til gjennom prøving og feiling. Her vil det være mye nyttig for alle

Selve konferansen har vi delt i tre hovedtemaer: «Grenseverdier nasjonalt og internasjonalt”, “Den nye YH hverdagen” og “Fortidens, dagens og fremtidens pionerer”.  Nancy Hopf som var med oss på vårkonferansen kommer også på årskonferansen og vil snakke om kriteriearbeidet i ACGIH (som de fleste av våre grenseverdier bygger på) og biomonitorering.

Årsmøte og festmiddag blir som vanlig på tirsdag.  Dette er Halloween, og de som ønsker kan stille med kostyme og eller et lite «element» av ett eller annet slag. En premie vil vanke til noen.

Program for NYF 2023 Kurshelg – og årskonferanse kan lastes ned her (NYF 2023 ver 23. oktober 2023)

NYF 2023 – Møteplassen for norske yrkeshygienikere

Kurshelg og Årskonferansen 2023 ble gjennomført med vel 150 deltager. Presentasjoner fra kurshelg og konferansen vil bli sendt direkte til deltagere av hhv. kurshelgen og årskonferansen. 

En omtale og dekning av arrangementet kommer i neste nummer av Yrkeshygieninikeren.

Play Video