Skip to content

NYF Vårkonferanse 2022

NS-EN 689 den nye normalen
– eksponerings-kartlegging og vurdering

Nye standard for vurdering av resultater mot grenseverdier, har begynt å prege vår yrkeshygieniske hverdag. Hvordan fungerer dette i praksis og ikke minst, har det medført noen forbedringer i arbeidet vært med å forebygge sykdom i norsk arbeidsliv?

Program (pdf av innleggene (i blått) kan lastes ned):

·       Velkommen og innledning ved Fagrådet.

·       Erfaringer med bruk av EN 689 i en yrkeshygienisk BHT – hverdag. Linda Tokle. Yrkeshygieniker. Ringvoll BHT.

·       Arbeidstilsynets veiledning om vurdering av eksponering. Anne Marie Lund Eikrem. Seniorrådgiver/yrkeshygieniker. Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk, Arbeidstilsynet.

·       YH-HJELP – verktøy for vurdering av eksponering. Einar Leidland. Yrkeshygieniker. Netpower Web Solutions AS.

·       The validity and strength of the EN 689 preliminary test. Should the IH community use that test? Theo Scheffers. Former member of the CEN TC 137 / WG1.

·       SEG – til besvær. Hvordan definere sammenliknbare eksponerte grupper – både før og etter en yrkeshygienisk undersøkelse. Åse Dalseth Austigard. Yrkeshygieniker, Trondheim kommune.

·       Bruk av grenseverdier eller DNEL og 4. endring til karsinogen-mutagen-direktivet. Astrid Lund Ramstad. Sjefingeniør/Dr.scient kjemi. Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk, Arbeidstilsynet.

·       Oljetåke- og oljedampmålinger. Vurdering av eldre målinger i «nytt lys» med EN689. Magne Bråtveit, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin – UiB.

·       Respirabelt støv og mangan – større undersøkelse og vurdering etter EN689 i et manganverk. Tone Gardsjord, yrkeshygieniker, SINTEF Norlab.

·       Opsummering – diskusjon ved Fagrådet.

Request a call back

Skilled personal development Mentor that can produce anything.

Play Video