Skip to content

NYF Vårkonferanse 2023

Biomonitorering -
bruk og vurdering av eksponering ved hjelp av biologiske markører

Tema for Vårkonferansen 2023 er Biomonitorering og hvordan vi kan bruke det til vurdering av eksponering. Aktuelle tema vil være: 

  • Bruk og regulering av biologiske markører for eksponering nå og i fremtiden. 
  • Hvor går grensen mellom en medisinsk undersøkelse og en eksponeringsmåling. 
  • Hvordan ivareta personvernet? Hvilke etiske, faglige og praktiske problemstillinger reiser denne typen prøvetaking. 

Dette er team som Fagrådet ønsker å belyse på NYFs Vårkonferanse 2023. Vi håper at temaet kan være av interesse langt ut over NYFs egne medlemmesrekker. 

Program:

Kommer i løpet av Q1 2023

·     

Request a call back

Skilled personal development Mentor that can produce anything.

Play Video