Skip to content

NYF Vårkonferanse 2023

Biomonitorering -
bruk og vurdering av eksponering ved hjelp av biologiske markører.

Bruk og regulering av biologiske markører for eksponering nå og i fremtiden. Hvor går grensen mellom en medisinsk undersøkelse og en eksponeringsmåling. Hvordan ivareta personvernet? Hvilke etiske, faglige og praktiske problemstillinger reiser denne typen prøvetaking. 

Dette er viktige problemstillinger Fagrådet ønsker å belyse på NYFs Vårkonferanse 2023. Vi håper at temaet kan være av interesse langt ut over NYFs egne medlemmesrekker. 

Program:

Kommer i løpet av Q1 2023

·     

Request a call back

Skilled personal development Mentor that can produce anything.

Play Video