Skip to content

Årskonferansen 2021

Årskonferansen 2021 - 26. og 27. oktober

Årskonferansen ble for første gang arrangert som en nettkonferanse. Konferansen gikk over to dager og hadde følgende hovedtemaer:

  • Biologiske faktorer og det grønne skiftet
  • Kreft og å forstå kreftrisiko

Konferansen var en suksess og vi var 141 deltagere (inkl. foredragsholdere) på konferansen. Konferansekomiteen vil rette en stor takk til både deltagere og foredragsholdere. 

Biologiske faktorer og det grønne skiftet

Første dag hadde fokus på biologiske faktorer innen arbeidsmiljølovens rammer, samt erfaring fra bruk av munnbind, åndedrettsvern og masketetthetstesting. Det ble presentasjoner fra prosjekter som STAMI har utført og holder på med i avfallsbransjen og i avløp. Vi fikk også informasjon fra en bedrift, HIAS IKS, som har etablert Hias-prosessen som er en kontinuerlig biologisk fosforfjerning fra avløpsvann. Utrolig spennende å høre fra en framoverlent virksomhet.  Dagen ble avsluttet med et interessant foredrag av Carlos Goncalo das Neves, som satte biologiske faktorer i et større perspektiv. 

Kreft og å forstå kreftrisiko

Dag to fikk vi innføring i ulike agens som kan forårsake kreft. Dette var både godt kjente agnes med ny kunnskap, og nyere agnes som det er viktig å være observant på. Man fikk informasjon om asbest, trestøv, dieseleksos og diatermi. Også på dag to fikk vi innføring i hvordan Dynea håndterer formaldehyd. Det er interessant med erfaringer fra virksomheter. Vi fikk også høre om hvordan Equinor løser arbeidstakerregister for ansatte som er utsatt for kreftfremkallende kjemikalier. Viktig med praktiske eksempler og muligheter. 

Dag to ble avsluttet med nytt fra STAMI, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. 

 
Play Video