Skip to content

Yrkeshygienikeren nr. 3 – 2021

Årets siste nummer av Yrkeshygienikeren er nå publisert

Av Knut S. Grove, Fagsekretær NYF

I Yrkeshygienikeren Nr.3, 2021 kan vi glede dere med blant annet:

  • PREVENTAP-prosjektet: Forskning på hvordan eksponering for ulike steinmineraler brukt i asfalt påvirker helseeffekter – her får vi en oppsummering av resultater fra studien som var pågående da dette prosjektet først ble omtalt i Yrkeshygienikeren Nr.3, 2020
  • Presentasjon av Oscar Espeland, leder av fagrådet i NYF – inkludert mange verdifulle refleksjoner som er fint å få med seg for oss yrkeshygienikere
  • Årets yrkeshygieniker: Lise-Mette Bekkengen
  • Oppsummering av årskonferansen 2021
  • NYFs svar på høring: «Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning»

Norsk Yrkeshygienisk Forening ønsker dere alle en riktig god jul og et godt og fremgangsrikt nytt år!

Play Video