Skip to content

Category: Webinar

Selvstudie i yrkeshygiene

Selvstudiegrupper i yrkeshygiene Selvstudiegruppene er et tilbud til medlemmer av NYF inntil en ny utdanningsløsning er på plass. Møter i gruppene vil foregå på kveldstid, er gratis og vil dekke
Read More
snowman

arbeidslivet i endring – følger vi med

Arbeidslivet i endring – følger vi med? Ny teknologi har bidratt til at arbeid organiseres på helt nye måter. Dette er temaet for desember nummeret av Ramazzini –  Norsk tidsskrift
Read More
IOHA NAR recognition

NYFs sertifisering annerkjennes av IOHA

Norsk Yrkeshygienisk Forenings sin sertifisering er på nytt anerkjent som en av verdens ledende sertifiseringsordninger innen yrkeshygiene av den Internasjonale Yrkeshygiene Organisasjonen (IOHA).
Read More

Ny giv i grenseverdi arbeidet

Arbeidstilsynets «Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren», som ble publisert før sommeren, signaliserer en ny giv i grenseverdi arbeidet.
Read More

Yrkeshygienikeren nr. 1 – 2022

Yrkeshygienikeren Nr.1, 2022 er nå lagt ut på medlemsområdet vårt. Her er mye interessant stoff som vi håper dere vil ha glede av å lese.
Read More

Ny MOU signert av IOHA

Asbestonomy 2022 ble arrangert i London 16. -17. juni. På konferansen deltok det representater fra de flere landene som enten fortsatt benytter eller tidligere har benyttet asbest.
Read More
Play Video