NYF lønnsundersøkelsen 2022

Lønn yrkeshygieniker 2022
Lønn yrkeshygieniker 2022

Hans Thore

Lønnsundersøkelsen 2022 tydet på at yrkeshygieniker som gruppe ser ut til å følge den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. Undersøkelsen avdekket imidlertid store forskjeller. Ikke-sertifiserte yrkeshygienikere med lang ansiennitet ser ut til å ha en dårligere lønnsutvikling enn sine yngre kolleger og kolleger som er sertifisert. Den gjennomsnittlige årsinntekten for kvinnelige yrkeshygienikere ser fortsatt ut til å være lavere enn for menn. Det vil bli gjennomført en ny lønnsundersøkelse i 2024.

NYF har tidligere presentert lønnsundersøkelsen  gjennomført blant sine medlemmer i Yrkeshygienikeren (Yrkeshygienikeren nr. 3-4, 2010, nr. 1, 2012, nr. 2, 2017 og nr. 1, 2022). Undersøkelsen beskriver lønnsutviklingen over tid, mellom kjønn, ulike branskjer og type virksomhet en jobber i.  Undersøkelsen fra 2022 kan i sin helhet lastes ned her.

I våre lønnsundersøkelser er medlemmene bedt om å oppgi brutto årslønn pr 31.12. siste år, samt verdi av eventuelle tillegg (naturalia). I tillegg til lønn, ble medlemmene i denne undersøkelsen blant annet spurt om utdanning, antall år med relevant praksis, kjønn, hvorvidt de var sertifiserte og om de arbeider i privat eller offentlig sektor. Det ble også spurt om hvilke midler arbeidsgiver stiller til rådighet for faglig oppdatering og videreutvikling. Undersøkelsen i 2022 ble gjentatt med lønnsdata pr 31.12.2021.

Gjennomsnittelig lønn

Gjennomsnittlig bruttolønn fra lønnsundersøkelsene i 2010, 2012, 2017 og 2021 er vist i Tabell 1, i tillegg er minimum, maksimum og 25-, 50- og 75-percentilen tatt med. Resultatene fra undersøkelsen i 2022 er sett i lys av de tidligere undersøkelsene. 

Lønn og Utdanning

Tabell 2 viser lønnsnivå fordelt etter utdanning og antall år med yrkeshygienisk praksis. På grunn av et lite utvalg har utdanningsnivå blitt slått sammen til to hovedkategorier «Bachelor (eller lavere)» og «Mastergrad (eller høyere)». Tallene viser en svakere lønnsutvikling blant de med «bachelor eller lavere» versus de med «mastergrad eller høyere» utdanning.

Referanse

NYF Webinar – mars 2022

Hans Thore

Sveiserøyk er noe de aller fleste i fagområdet yrkeshygiene, før eller siden kommer borti. Sammenføyning av metaller med ulike sveisemetoder foregår i alt fra det lille sveiseverkstedet med 3-4 ansatte, til store spesialiserte sveiseforetak, og ikke minst innen skips- og offshore-industrien. Hvordan tilnærmer vi oss en yrkeshygienisk kartlegging av sveiserøyk? Hva er egentlig sveiserøyk? Hvordan sikrer vi at vi fanger opp det som er nødvendig for en god nok risikovurdering av eksponering? Og ikke minst: hvordan vurderer vi eksponeringen mot grenseverdier? ……og kan vi stole på grenseverdiene?

Program

NYF 2022 Kurs- og årskonferanse

.

.

.

.

.

.

.

.

Program

Lørdag 29/10
Søndag 30/10
Mandag 31/10
Tirsdag 1/11
Onsdag 2/11
Modellering av kjemisk eksponering med ART verktøy

Legionella inkl. prøvetaking

Muggsopp – kartlegging og tiltak
Belysning inkl. siste nytt om LED

Plastindustri med bedriftsbesøk og foredrag
Trestøv

– Helseeffekter av trestøveksponering

– Vurdering av eksponering

– tilsynskampanje 2021-2022

Krystallinsk silika – eksponering

– hvorfor er krystallinsk silika farlig?

Breathe Freely – informasjonskampanje UK

Autorisasjon – kjemikalier underlagt krav om autorisasjon, vilkår for bruk og erfaringer fra tilsyn

Restriksjoner diisocyanater og ny forordning fra 1. jan. 2023 om sikkerhetsdatablader

Informasjonsblad for gruppe II og III

Organisk støv – eksponering og status grenseverdi

Middag og tur til Berg-tatt
Åpning av dagen – vår lekegrind er andre menneskers arbeidsmiljø

Erfaringer med E-verdier – et system for å score grad av kontroll med eksponeringsfaktorer i arbeidsmiljø

Forbi risikovurderingen – hvordan legger yrkeshygienikeren til rette for effektiv styring av risiko?

Hvordan kommuniser vi best rundt arbeidsrelatert risiko og risikostyring?

Alle vil heim – risiko fra et annet perspektiv

Parallelle sesjoner

Endringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Nye krav til BHT-er og bruk av disse.

Årsmøte NYF

Festmiddag
Åpning av dagen

Årets yrkeshygieniker 2021

Yrkeshygienikeren nå og i fremtiden. Hvilke krav stilles av samfunnet? Hvordan gjør vi oss relevant i 2040?

Utdanning av yrkeshygienikere – hva skjer?

Bruk og regulering av biologiske markører nå og i fremtiden

0-visjon arbeidsrelatert kreft – Roadmap on carcinogens

RIR – morgendagens søppelhåndtering

Nanomaterialer og arbeidsmiljø

Nytt fra forskningsmiljøene og myndigheten – bringer fremtiden nye farer?

Møteplassen for norske yrkeshygienikere

Påmelding til kurs og konferanse gjøres på denne siden.

Full pris/med medlemsrabatt:

  • Konferanse: kr 7950/6950
  • Kurshelg: kr 1900/1450 per dag
  • Dagpakke: kr 3500 (ingen rabatter)
  • Medlemsrabatt på kr 1000 (konferansen), kr 450 pr dag i kurshelgen. Ønsker du å bli medlem kan du leser mer om oss på vår nettside eller gå direkte til innmelding via knappen under.

Omvisning og middag i Marmorgruvene på Eide mandag. Pris omvisning og middag: 900,-, buss t/r Molde- Eide(t: 17.00, r: 21.00): 150,-. Totalpris 1050;-, tilleggsvalg i billettene.

Info om kurshelgen

Det er ønskelig at deltakere tar med egen PC til del 2 angående Modellering av kjemisk eksponering med ART verktøy.

Personer som deltar på kurshelgen skal til Åndalsnes på bedriftsbesøk søndag. Dersom kursdeltagere ikke ønsker delta på gondoltur og middag på Romsdalseggen kan deltager avvente til oppsatt buss returnerer, eller benytte kollektiv transport til retur Molde,  Fram (frammr.no) (rute 420, fra Åndalsnes stasjon). Det er også mulig for andre enn kursdeltagere å delta på gondoltur og middag på Åndalsnes. Tilreisende med tog kan også bestille bussbillett for transport til Molde etter middag, alternativt benytte kollektiv transport.

ALLE som skal være med oppsatt buss til Åndalsnes/Molde søndag, inkl. kursdeltagere, må bestille plass:  

Søndag: Gondoltur og middag på Romsdalseggen: 1050,-, buss t/r Molde-Åndalsnes(t: 13.00, r: 21.00): 300,- 

Booking av overnatting gjøres direkte til hotellet oppgi at det gjelder NYF kurshelg og årskonferanse 2022.

Bestilling gjøres på følgende måte: Nettside: www.scandichotels.com Legg inn hotel, dato, antall. Alle rom må garanteres med kredittkort.

Vårkonferansen 2022 – EN 689

vårkonferansen 2022

Program: 

 

Velkommen og innledning ved Fagrådet.

Erfaringer med bruk av EN 689 i en yrkeshygienisk BHT – hverdag. Linda Tokle. Yrkeshygieniker. Ringvoll BHT.

Arbeidstilsynets veiledning om vurdering av eksponering. Anne Marie Lund Eikrem. Seniorrådgiver/yrkeshygieniker. Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk, Arbeidstilsynet.

YH-HJELP – verktøy for vurdering av eksponering. Einar Leidland. Yrkeshygieniker. Netpower Web Solutions AS.

The validity and strength of the EN 689 preliminary test. Should the IH community use that test? Theo Scheffers. Former member of the CEN TC 137 / WG1.

SEG – til besvær. Hvordan definere sammenliknbare eksponerte grupper – både før og etter en yrkeshygienisk undersøkelse. Åse Dalseth Austigard. Yrkeshygieniker, Trondheim kommune.

Bruk av grenseverdier eller DNEL og 4. endring til karsinogen-mutagen-direktivet. Astrid Lund Ramstad. Sjefingeniør/Dr.scient kjemi. Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk, Arbeidstilsynet.

Oljetåke- og oljedampmålinger. Vurdering av eldre målinger i «nytt lys» med EN689. Knut S. Grove, fagsekretær, Norsk Yrkeshygienisk Forening og Magne Bråtveit, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin – UiB.

Respirabelt støv og mangan – større undersøkelse og vurdering etter EN689 i et manganverk. Tove Ravnåmo, yrkeshygieniker, SINTEF Norlab.

Veien videre – oppsummering og «filosofiske» betraktninger rundt dagens veiledning til EN689 – diskusjon ved Fagrådet.

Sveiserøyk – vurdering av eksponering og grenseverdier

Industrial welder
Industrial welder

NYF - Webinar: Sveiserøyk – vurdering av eksponering og grenseverdier

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) arrangerte 10.03.2022 webinar om sveiserøyk.

Program