Vårkonferansen 2022 – EN 689

vårkonferansen 2022

Program: 

 

Velkommen og innledning ved Fagrådet.

Erfaringer med bruk av EN 689 i en yrkeshygienisk BHT – hverdag. Linda Tokle. Yrkeshygieniker. Ringvoll BHT.

Arbeidstilsynets veiledning om vurdering av eksponering. Anne Marie Lund Eikrem. Seniorrådgiver/yrkeshygieniker. Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk, Arbeidstilsynet.

YH-HJELP – verktøy for vurdering av eksponering. Einar Leidland. Yrkeshygieniker. Netpower Web Solutions AS.

The validity and strength of the EN 689 preliminary test. Should the IH community use that test? Theo Scheffers. Former member of the CEN TC 137 / WG1.

SEG – til besvær. Hvordan definere sammenliknbare eksponerte grupper – både før og etter en yrkeshygienisk undersøkelse. Åse Dalseth Austigard. Yrkeshygieniker, Trondheim kommune.

Bruk av grenseverdier eller DNEL og 4. endring til karsinogen-mutagen-direktivet. Astrid Lund Ramstad. Sjefingeniør/Dr.scient kjemi. Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk, Arbeidstilsynet.

Oljetåke- og oljedampmålinger. Vurdering av eldre målinger i «nytt lys» med EN689. Knut S. Grove, fagsekretær, Norsk Yrkeshygienisk Forening og Magne Bråtveit, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin – UiB.

Respirabelt støv og mangan – større undersøkelse og vurdering etter EN689 i et manganverk. Tove Ravnåmo, yrkeshygieniker, SINTEF Norlab.

Veien videre – oppsummering og «filosofiske» betraktninger rundt dagens veiledning til EN689 – diskusjon ved Fagrådet.