Skip to content

Category: Vårkonferanse

Hvordan skal gjennomført diisocyanatopplæring dokumenteres

Arbeidstilsynet har utviklet et skjema for dokumetasjon av fullført opplæringom diisocyanter som de ønkser skal fylles opp av eksperten som utførte opplæringen. Bakgrunnen for at de har gjort dette er
Read More
Lønn yrkeshygieniker 2022

NYF lønnsundersøkelse 2022

Lønnsundersøkelsen 2022 tydet på at yrkeshygieniker som gruppe ser ut til å følge den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. Undersøkelsen avdekket imidlertid store forskjeller. Ikke-sertifiserte yrkeshygienikere med lang ansiennitet ser ut
Read More

Ramazzini 2-2023: Samarbeid

Dette nummeret av Ramazzini er viet samarbeid i alle farger og former, mellom forskjellige yrkesgrupper, fag og sektorer. Her kan vi lese om samarbeid på mange områder. Tekstene omfatter både
Read More

Ressursside – diisocyanatopplæring er publisert

Norsk Yrkeshygienisk Forening har opprettet en ressursside for deling av rapporter, presentasjoner, lenker etc. som kan være nyttig i forbindelse med planlegging og gjennomføring av klasseromskurs for diisocyanater.  Foreningen oppfordrer
Read More
OECD guideline OBL

Ny OECD veiledning for biologisk overvåking av eksponering

Kan biomonitorering bli et nyttig verktøy for oss som yrkeshygienikere og kan det gi en bedre eksponeringsovervåking enn luftprøver?  Biologisk overvåking kan benyttes som et viktig verktøy for yrkeshygienikere og
Read More

Restriksjon i bruk av diisocyanater – krav til opplæring

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensinger for kjemikalier (REACH)
Read More
Play Video