Skip to content

Archives: Portfolios

Ressursside – diisocyanatopplæring er publisert

Norsk Yrkeshygienisk Forening har opprettet en ressursside for deling av rapporter, presentasjoner, lenker etc. som kan være nyttig i forbindelse med planlegging og gjennomføring av klasseromskurs for diisocyanater.  Foreningen oppfordrer
Read More
OECD guideline OBL

Ny OECD veiledning for biologisk overvåking av eksponering

Kan biomonitorering bli et nyttig verktøy for oss som yrkeshygienikere og kan det gi en bedre eksponeringsovervåking enn luftprøver?  Biologisk overvåking kan benyttes som et viktig verktøy for yrkeshygienikere og
Read More

Restriksjon i bruk av diisocyanater – krav til opplæring

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensinger for kjemikalier (REACH)
Read More
factsplat

Nyttige nettressurser for yrkeshygienikere

I samarbeid med oppstart selskapet Metaito har NYF begynt å samle nyttige nettressuser for arbeidet som yrkeshygieniker.  Første samling kalles for «Jobbe som Yrkeshygieniker«. Lenkesamlingen redigeres av Hans Thore Smedbold
Read More

Kan yrkeshygiene tjenester leveres av andre enn BHT?

Norsk Yrkeshygienisk Foreningen har fått følgende spørsmål fra et medlem av vår forening: Kan en bedrift som er tilknyttet og benytter en BHT bruke egne ressurser til deler av BHT
Read More

Studiegrupper i yrkeshygiene

Studiegrupper i yrkeshygiene Studiegruppene er et tilbud til medlemmer av NYF inntil en ny utdanningsløsning er på plass. Møter i gruppene vil foregå på kveldstid, er gratis og vil dekke
Read More
Play Video