NYF 2022 Kurs- og årskonferanse

.

.

.

.

.

.

.

.

Program

Lørdag 29/10
Søndag 30/10
Mandag 31/10
Tirsdag 1/11
Onsdag 2/11
Modellering av kjemisk eksponering med ART verktøy

Legionella inkl. prøvetaking

Muggsopp – kartlegging og tiltak
Belysning inkl. siste nytt om LED

Plastindustri med bedriftsbesøk og foredrag
Trestøv

– Helseeffekter av trestøveksponering

– Vurdering av eksponering

– tilsynskampanje 2021-2022

Krystallinsk silika – eksponering

– hvorfor er krystallinsk silika farlig?

Breathe Freely – informasjonskampanje UK

Autorisasjon – kjemikalier underlagt krav om autorisasjon, vilkår for bruk og erfaringer fra tilsyn

Restriksjoner diisocyanater og ny forordning fra 1. jan. 2023 om sikkerhetsdatablader

Informasjonsblad for gruppe II og III

Organisk støv – eksponering og status grenseverdi

Middag og tur til Berg-tatt
Åpning av dagen – vår lekegrind er andre menneskers arbeidsmiljø

Erfaringer med E-verdier – et system for å score grad av kontroll med eksponeringsfaktorer i arbeidsmiljø

Forbi risikovurderingen – hvordan legger yrkeshygienikeren til rette for effektiv styring av risiko?

Hvordan kommuniser vi best rundt arbeidsrelatert risiko og risikostyring?

Alle vil heim – risiko fra et annet perspektiv

Parallelle sesjoner

Endringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Nye krav til BHT-er og bruk av disse.

Årsmøte NYF

Festmiddag
Åpning av dagen

Årets yrkeshygieniker 2021

Yrkeshygienikeren nå og i fremtiden. Hvilke krav stilles av samfunnet? Hvordan gjør vi oss relevant i 2040?

Utdanning av yrkeshygienikere – hva skjer?

Bruk og regulering av biologiske markører nå og i fremtiden

0-visjon arbeidsrelatert kreft – Roadmap on carcinogens

RIR – morgendagens søppelhåndtering

Nanomaterialer og arbeidsmiljø

Nytt fra forskningsmiljøene og myndigheten – bringer fremtiden nye farer?

Møteplassen for norske yrkeshygienikere

Påmelding til kurs og konferanse gjøres på denne siden.

Full pris/med medlemsrabatt:

  • Konferanse: kr 7950/6950
  • Kurshelg: kr 1900/1450 per dag
  • Dagpakke: kr 3500 (ingen rabatter)
  • Medlemsrabatt på kr 1000 (konferansen), kr 450 pr dag i kurshelgen. Ønsker du å bli medlem kan du leser mer om oss på vår nettside eller gå direkte til innmelding via knappen under.

Omvisning og middag i Marmorgruvene på Eide mandag. Pris omvisning og middag: 900,-, buss t/r Molde- Eide(t: 17.00, r: 21.00): 150,-. Totalpris 1050;-, tilleggsvalg i billettene.

Info om kurshelgen

Det er ønskelig at deltakere tar med egen PC til del 2 angående Modellering av kjemisk eksponering med ART verktøy.

Personer som deltar på kurshelgen skal til Åndalsnes på bedriftsbesøk søndag. Dersom kursdeltagere ikke ønsker delta på gondoltur og middag på Romsdalseggen kan deltager avvente til oppsatt buss returnerer, eller benytte kollektiv transport til retur Molde,  Fram (frammr.no) (rute 420, fra Åndalsnes stasjon). Det er også mulig for andre enn kursdeltagere å delta på gondoltur og middag på Åndalsnes. Tilreisende med tog kan også bestille bussbillett for transport til Molde etter middag, alternativt benytte kollektiv transport.

ALLE som skal være med oppsatt buss til Åndalsnes/Molde søndag, inkl. kursdeltagere, må bestille plass:  

Søndag: Gondoltur og middag på Romsdalseggen: 1050,-, buss t/r Molde-Åndalsnes(t: 13.00, r: 21.00): 300,- 

Booking av overnatting gjøres direkte til hotellet oppgi at det gjelder NYF kurshelg og årskonferanse 2022.

Bestilling gjøres på følgende måte: Nettside: www.scandichotels.com Legg inn hotel, dato, antall. Alle rom må garanteres med kredittkort.