NYF Webinar – mars 2022

NYF Webinar – mars 2022

Sveiserøyk er noe de aller fleste i fagområdet yrkeshygiene, før eller siden kommer borti. Sammenføyning av metaller med ulike sveisemetoder foregår i alt fra det lille sveiseverkstedet med 3-4 ansatte, til store spesialiserte sveiseforetak, og ikke minst innen skips- og offshore-industrien. Hvordan tilnærmer vi oss en yrkeshygienisk kartlegging av sveiserøyk? Hva er egentlig sveiserøyk? Hvordan sikrer vi at vi fanger opp det som er nødvendig for en god nok risikovurdering av eksponering? Og ikke minst: hvordan vurderer vi eksponeringen mot grenseverdier? ……og kan vi stole på grenseverdiene?

Program